Voorgaande jaren

In de periode september 2017 – april 2018 hebben wij de brief aan de Romeinen besproken met als thema: ‘Gods Gerechtigheid voor ons’.

In de periode september 2016 – april 2017 hebben wij het einde van de tijden besproken aan de hand van het boek Daniël.

In de periode september 2015 – april 2016 hebben wij het evangelie naar Markus besproken, waar we de Heer Jezus als dienstknecht in verschillende aspecten zien.

In de periode september 2014 – april 2015 hebben wij de boeken Haggaï en Zacharia besproken, met als aandachtspunten; de boodschap van Haggaï en Zacharia voor toen en nu, welk deel van hun profetie is vervuld en wat zal nog vervuld worden.

In de periode september 2013 – april 2014 hebben we over de diverse aspecten van de toekomstige gebeurtenissen nagedacht aan de hand van de twee brieven aan de Thessalonicenzen.

In de periode september 2012 – april 2013 hebben we het Bijbelboek EZECHIËL bestudeerd.

In de periode september 2011-april 2012 hebben we 1 PETRUS besproken met als thema “Confrontatie met de wereld; eerst lijden, dan heerlijkheid”.
ATTENTIE

De presentaties die bij de besprekingen van bovenstaande jaren (2010 – 2015) zijn gebruikt kunt u desgewenst nog opvragen via het volgende emailadres: zbsh(at)bijbelstudieconferentie.nl