Programma en presentaties 2021-2022

Naar onderwerp 2021-2022

Onderstaand een overzicht van het programma voor de Bijbelboeken Titus, 2 Petrus en Judas

Voorafgaand aan de bespreking zijn de vragen te bekijken. Na afloop van elke Bijbelstudie zal de presentatie en mp3 opname van de bespreking hier ook te vinden zijn (mits beschikbaar).

datum onderwerp tekst
18 september 2021 De Heiland en de prediking
vragen / inleiding / presentatie / mp3 opname
Titus 1
16 oktober 2021 De Heiland en Zijn verschijning
vragen / presentatie / mp3 opname
Titus 2
20 november 2021 De Heiland en Zijn goedertierenheid
vragen / presentatie / mp3 opname
Titus 3
15 janari 2022 De Heiland en Zijn Koninkrijk
vragen / presentatie / mp3 opname
2 Petrus 1
19 februari 2022 Het kennen van de Heiland
vragen / presentatie / mp3 opname
2 Petrus 2
19 maart 2022 De Heiland en Zijn genade
vragen / presentatie / mp3 opname
2 Petrus 3
23 april 2022 De Heiland en Zijn bewaring
tekst Telos-NBV / vragen / presentatie / mp3 opname
Judas 1