Onderwerp 2022-2023

Zaterdag Bijbelstudie  Haaglanden

zbsh titus 2021

Ons erfdeel in Christus

Het Bijbelboek Jozua

Naar programma en presentaties

 

De HEER vervult Zijn beloften

De kern van het boek Jozua is: de HEER vervult Zijn beloften. De HEER heeft Abraham allerlei beloften gedaan: een nakomeling, een volk, een verbond met De HEER en een land. Keer op keer herhaalt De HEER Zijn beloften in de vierhonderd jaar tussen Abraham en het overlijden van Mozes.

Als Mozes gestorven is en Jozua hem is opgevolgd, lost De HEER Zijn beloften in. Het volk Israël staat bij het begin van het boek aan de grens van het land Kanaän. Aan het eind van het boek erkent Jozua dankbaar dat de HEER Zijn beloften is nagekomen. Het land is in bezit gekomen van het volk. De stammen hebben hun erfdeel ontvangen.

 

Hoe bekend is het boek Jozua?

Verschillende geschiedenissen in het boek Jozua zijn zeer bekend: de doortocht door de Jordaan, de verovering van Jericho met de redding van Rachab, de nederlaag bij Ai, de list van de Gibeonieten, de strijd waarbij zon en maan stilstaan. Maar heb je wel eens een preek gehoord over Jozua 13? Heb je de hoofdstukken 12 tot en met 24 wel eens (voor)gelezen? Mogelijk is de helft van het boek voor veel christenen onbekend terrein. Reden om het hele boek te lezen en met elkaar te overdenken.

 

Erfdeel en de hemelse gewesten

Maar hoe lezen wij dit boek? Wat is de betekenis ervan voor ons Christenen nu? Welke lessen kunnen wij uit eruit trekken? En ook: hoe trekken wij die lessen uit dit boek? Het gaat over het krijgen en (vast)houden van een erfdeel.

Immers ook wij, christenen hebben een belofte en een erfdeel ontvangen. Paulus spreekt daarover in de Brief aan de Efeziërs. Christenen zijn in Christus gezeten in de hemelse [gewesten] en hebben daar geestelijke zegen ontvangen. Wij kunnen dus zoeken naar overeenkomsten tussen het boek Jozua en de Brief aan de Efeziërs. Zo vinden wij ‘plaatjes’ in het boek Jozua die geestelijke waarheden in het Nieuwe Testament illustreren en verduidelijken.

 

Ingaan in het erfbezit

Het boek Jozua begint aan de grens van het Beloofde land. De HEER draagt Jozua daar op om met de Israëlieten het land binnen te gaan en dat aan het volk in bezit te geven. Die opdracht is nodig omdat het volk de moed en het verlangen mist om het binnen te gaan. Ruben, Gad en de helft van Manasse zijn voorbeelden van die houding.

NB: De Hebreeuwse naam “Jozua” is in het Grieks “ Jezus”. Jozua is zo een beeld van Christus die in de gelovigen woont en werkt.

Wij, christenen staan in feite voor dezelfde keuze. Wij mogen genieten van de zegeningen in de hemelse gewesten, maar komen dan ook in een geestelijke strijd terecht. Dan kunnen we zo gauw tevreden zijn met andere dingen en dus lauw zijn in de dingen van de Heer. Gelovigen weten dat Christus voor hen gestorven is, maar zij hebben zichzelf (nog) niet in Zijn dienst gesteld. De wetenschap met Christus gestorven te zijn, dat zij met Christus gekruisigd zijn, heeft nog zo weinig betekenis in hun dagelijkse doen en laten.

 

Betekenis van het boek Jozua

Aandacht voor ´Jozua” geeft ons:

  • kennis over de Heer Jezus de Leidsman en Voleinder van het geloof.
  • inzicht in het christelijke leven in en door Christus.
  • kennis over ons erfdeel in Christus.

 

Opzet studie

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De toepassing van het boek Jozua in onze tijd.
  • Hoogtepunten en dieptepunten in het leven van een gelovige.
  • De betekenis van de verdeling van het land, ook geestelijk gezien voor ons.
  • De plaats van het boek Jozua in het Oude Testament.
  • De uitleg van dit boek.

 

Methodiek

Iedere zaterdag bespreken wij enkele hoofdstukken. In het eerste deel van de bespreking ligt de nadruk op het begrijpen van het hoofdstuk met behulp van een korte presentatie (circa 30 minuten).

Het tweede deel is een open bespreking aan de hand van al dan niet voorbereide  vragen en opmerkingen.

 

Conclusie:

Het boek Jozua geeft ons illustraties van ons erfdeel in Christus. Wij mogen zien hoe wij dat erfdeel kunnen kennen en hoe wij de zegeningen van dat erfdeel kunnen genieten. De plaatjes laten ons ook zien welke strijd er te strijden is en wat de valkuilen zijn die het genieten van de zegen verminderen of wegnemen.