Onderwerp 2021

Zaterdag Bijbelstudie  Haaglanden

zbsh_onderwerp_2021_ezra

Lessen uit

het Bijbelboek Ezra

Naar programma en presentaties

Herstel van de eredienst

Het boek beschrijft hoe een deel van het volk Israël terugkeert naar Jeruzalem, zeventig jaar nadat koning Nebukadnezar de tempel heeft verwoest en een einde heeft gemaakt aan het koninkrijk Juda. Vanaf dat moment tot op de dag van vandaag heeft Israël geen eigen koning gehad. De verwoesting van de tempel maakt een eind aan de offerdienst. De verwoesting van de tempel lijkt het einde van de geschiedenis van Israël.

Verschillende profeten, zoals Jeremia, Jesaja en Micha, hebben de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel voorzegd.
Maar niet alleen de verwoesting, ook het herstel hebben ze aangekondigd. Jesaja noemt de naam van de koning die God heeft uitgekozen om Zijn volk terug te brengen. Jeremia vermeldt de duur van de ballingschap. En als Daniël spreekt over de toekomst voor Israël , laat hij die beginnen met opdracht tot herbouw van Jeruzalem.

De profeten van vóór de ballingschap hebben de komst van de Messias aangekondigd. Zij hebben gezegd waar de Messias geboren wordt, wat Hij gaat doen en hoe Hij zal sterven. Bijvoorbeeld, Micha heeft geprofeteerd dat de Messias uit Bethlehem komt. Voor de voltooiing van die profetie moet Bethlehem dus bestaan en moeten daar nakomelingen van David zijn.
De profetieën verbinden de komst van de Messias met het huis van de HEER. Maar dan moet dat het huis van de HEER herbouwd zijn.
Het boek Ezra nu beschrijft hoe het fundament voor de komst van de Messias wordt gelegd.

Indeling van het boek

Het volk in ballingschap

Het boek Ezra begint met een hopeloos uitzichtloze toestand voor het volk:

 • In ballingschap in Babel
 • De tempel is verwoest
 • De tempelschatten zijn in Babel
 • Jeruzalem is verwoest
 • Vreemde koningen heersen over land en volk
 • Het volk dat in het land is achtergebleven, heeft zich vermengd met andere volken

Eerste Terugkeer

Maar dan brengt God een deel van het volk onder leiding van Zerubbabel terug. Aan de ballingen die teruggaan, worden de tempelschatten mee gegeven. Helaas is een deel van de schatten niet meer te vinden.
Het volk bouwt dan allereerst een altaar en doet wat de wet van Mozes gebiedt. Zij vieren feest en beginnen aan de herbouw van de tempel.
De omliggende volken ageren weldra tegen de herbouw en het werk valt stil.
Na een periode van ontmoediging bewerkt God een opwekking door profeten, die het Woord van de HEER verkondigen en zo ook de leiders ondersteunen.

Tweede Terugkeer

Het tweede deel van het boek beschrijft de terugkeer onder leiding van Ezra. Dan blijkt dat er een verontreiniging is die heel diep en ver gaat: het volk heeft zich door huwelijken vermengd met de omliggende volken. God gebruikt Ezra om dit probleem van ontrouw aan te pakken.

Betekenis van het boek Ezra voor onze tijd

Aandacht voor het boek Ezra is voor ons belangrijk, want het geeft ons:

 • inzicht in het belang van opwekking.
 • geestelijke lessen over het dienen van God in tijden van verval.
 • lessen over de plaats van de overheid en onze verhouding tot de overheid.

Opzet studie

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Welke plaats heeft het boek Ezra in het geheel van Gods Woord?
 • Over welke tijd gaat het boek Ezra?
 • Wie zijn de hoofdpersonen en wat kunnen wij van hun persoonlijke wandel leren?
 • Wat is eredienst; wat is er voor nodig?

Methodiek

In het eerste deel ligt de nadruk op het begrijpen van het beoogde gedeelte met behulp van een korte presentatie.
Het tweede deel is een open bespreking aan de hand van al dan niet voorbereide vragen en opmerkingen.

Conclusie:

In deze tijd van individualisme, eigen meningen, wereldgezindheid kan de bestudering van het boek Ezra ons laten zien wat nodig is voor een eredienst in een vijandige wereld. Het boek bevat allerlei voorbeelden die ons in ons gemeenschappelijk en persoonlijk geloofsleven mogen helpen.