Onderwerp 2021-2022

Zaterdag Bijbelstudie  Haaglanden

zbsh titus 2021

Lessen uit

de brieven Titus, 2 Petrus en Judas

Naar programma en presentaties

Christus, onze God en Heiland

 

Het komende seizoen bespreken wij D.V. drie kleine Bijbelboeken met sterk overeenkomende kenmerken:

  • de brief van Paulus aan Titus,
  • de Tweede brief van Petrus
  • de brief van Judas

Enkele van die overeenkomsten zijn:

(1) De drie brieven beslaan zeven hoofdstukken en in ieder hoofdstuk komt de uitdrukking ‘Heiland’ of ‘Zaligmaker’ voor. De Heer Jezus is onze Heiland. Dat is zeker. Maar wat kenmerkt een Heiland? Deze brieven geven gelegenheid om daar met elkaar over na te denken.

(2) De uitdrukking ‘Heiland’ komt in deze brieven vaak voor in combinatie met de uitdrukking ‘God’ of ‘Heer’.

(3) Een rode draad door deze brieven is de godsvrucht en haar tegenhanger goddeloosheid. Godsvrucht heeft alles te maken met verering. Wij leven in een tijd waarin we omringd zijn door vele mensen die geen rekening met God houden, maar ook door vrome moslims. De drie brieven geven aanwijzingen hoe in zo’n tijd en omgeving te leven.

(4) De drie brieven bereiden ons ieder op hun eigen wijze voor op de toekomst.

(5) De brieven zijn geschreven aan het einde van het zogenaamde apostolische tijdperk. Immers: Paulus is bezig aan zijn laatste reis; de brief aan Titus is zijn voorlaatste brief. Petrus verwacht kort na de brief heen te gaan. En Judas? Hij herinnert zijn lezers aan de woorden van de apostelen die al eerder geschreven zijn.

 

Indeling van de brieven

De brief van Paulus aan Titus

Jarenlang hebben Paulus en Titus lief en leed gedeeld. Titus is vrij jong door de Paulus’ bediening tot geloof gekomen. Daarna heeft Paulus hem allerlei verantwoordelijke taken gegeven.

Titus heeft Paulus vergezeld naar Kreta. Als Paulus verder trekt, laat hij Titus op Kreta achter om meerdere zaken op orde te brengen. De inhoud en strekking van de brief zal voor Titus niet vreemd zijn geweest, maar wij mogen dankbaar zijn dat Paulus nog eens kort op een rijtje heeft gezet wat voor gelovigen belangrijk is.

De Tweede brief van Petrus

De Tweede brief van Petrus is een vervolg op de Eerste brief. Nu roept hij gelovigen op standvastig te blijven ondanks de dwaalleraars. Hij herinnert hen aan de woorden van de profeten en van de apostelen. Waar Paulus de nadruk legt op de leer, legt Petrus de nadruk op de profetie, even als in zijn eerste brief. Het is boeiend om met elkaar na te denken over de plaats en toepassing van profetie in de tijd waarin wij leven. Heeft God de christenen de kennis van Zijn eindtijdplannen gegeven om op te treden als de brandweerlieden van de schepping?

De Brief van Judas

Judas schrijft om de gelovigen aan te sporen te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd, nu dat zo bedreigd wordt door valse leraars. Tussen de brief van Judas en de Tweede brief van Petrus bestaan interessante parallellen.

 

Betekenis van deze brieven voor onze tijd

Aandacht voor deze brieven is voor ons belangrijk, want het geeft ons:

  • kennis over de Heer Jezus als Heiland juist ook in verband met de toekomst.
  • inzicht in gevaarlijke geestelijke ontwikkelingen en de verkondigers daarvan (dwaalleraren).
  • troost en bemoediging in een tijd van afval.

.

Opzet studie

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wie of wat is een Heiland?
  • Wat moeten wij in herinnering houden?
  • Wat zijn godsvrucht en goddeloosheid?
  • Hoe ziet de toekomst er uit?

 

Methodiek

Iedere zaterdag bespreken wij een hoofdstuk. In het eerste deel van de bespreking ligt de nadruk op het begrijpen van het hoofdstuk met behulp van een korte presentatie (circa 25 minuten).

Het tweede deel is een open bespreking aan de hand van al dan niet voorbereide  vragen en opmerkingen.

Conclusie:

In een tijd waarin de wereld in toenemende angst voor de toekomst leeft, mogen wij uit deze brieven hoop putten voor onze toekomst als gelovigen. Wij hebben een Heiland die ons heeft gered en behouden.