Onderwerp 2018-2019

Zonder offer geen feest;
geen feest zonder offer!

leviticus

Aan de hand van lessen uit

Leviticus

Naar programma en presentaties 2018-2019

GOD dienen en feestvieren?

Veel mensen denken dat christenen geen feest kunnen vieren. De christelijke feestdagen (Kerstfeest, Paasfeest, Pinksterfeest) bestaan in hun beleving uit  dagen waarin christenen hetzelfde doen als op alle andere zondagen: naar de kerk gaan. En dat is in hun optiek bepaald geen feest.

Maar in het Oude Testament vraagt de HEER om de belangrijkste heilsfeiten te gedenken in de vorm van feesten. De bevrijding uit Egypte en de reis door de woestijn naar het Beloofde land zijn twee voorbeelden. Eeuwenlang hebben de Israëlieten deze heilsfeiten herdacht door feest te vieren.

Het belangrijkste heilsfeit voor Christenen is het werk van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. Christenen mogen keer op keer dat heilsfeit gedenken en vieren wat dit feit voor hen betekent.

 

Bij onze belangrijke feesten, zoals een bruiloft, is er aandacht voor de voorbereiding:

 • wie mogen er op het feest komen;
 • wanneer en waar wordt het feest gehouden;
 • wat zijn de cadeautips;
 • welke kleding is vereist.

 

Zo laat het boek Leviticus zien wat de HEER van de Israëlieten aan voorbereiding vraagt om feest te kunnen vieren.

Centraal in deze voorbereiding staan de offers.

 

Christenen en Feestvieren

Als Paulus aan de Korinthiërs schrijft over feestvieren, dan sluit hij aan bij het Paasfeest in het Oude Testament. Het boek Leviticus geeft ons dan ook illustraties van wat het voor ons betekent om feest te vieren.

 

Daarom is de aandacht voor dit boek zo heel belangrijk, want:

 • We komen steeds meer te weten over het belang dat de HEER hecht aan het feestvieren.
 • We ontdekken het belang van de combinatie met priesterdienst en het brengen van offers.
 • We krijgen zo de kans dit relatief onbekende boek in zijn samenhang te bekijken.
 • We krijgen lessen voor onze gemeentelijke samenkomsten en onze persoonlijke stille tijd.

 

Opzet studie

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 •  De plaats van Leviticus in het geheel van het Oude Testament.
 •  Het inzicht dat Leviticus geeft in het werk van de Heer Jezus.
 •  De voorbereidingen die nodig zijn om feest te kunnen vieren en wat dat voor ons betekent.
 • Betekenissen voor onze samenkomsten

van offeren en priesterdienst (aanbidding).

 

Methodiek

In het eerste deel van de ochtend ligt de nadruk op het begrijpen van het betreffende deel in de gedachtengang van de oorspronkelijke lezer aan de hand van een presentatie.

In het tweede deel is er ruimte voor verschillende invalshoeken:

 • Wat zegt het gedeelte over Christus.
 • Wat betekent het onderhavige gedeelte voor ons, voor mij?

 

Kernwoorden en begrippen

uit Leviticus:

 1. De HEER sprak tot Mozes. (1:1)
 2. Spreek tot de Israëlieten. (1:2)
 3. En heel de gemeenschap kwam naar voren en stond voor het aangezicht van de HEER. (9:5)
 4. De feestdagen van de HEER, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. (23:2)
 5. Offers en priesters.
 6. Vergeving, reiniging, heiliging. (4:35)
 7. Ik ben de HEER, uw God.

 

Wie schreef Leviticus?

Het boek Leviticus heeft in de Hebreeuwse Bijbel de titel “En Hij riep”. Het boek is geschreven door Mozes. Het boek bestaat grotendeels uit woorden die de HEER tegen Mozes spreekt om door te geven aan de Israëlieten. Het boek sluit logisch aan op het boek Exodus en heeft een logisch vervolg in het boek Numeri.

 

Conclusie:

Het kan haast niet anders dan dat de bestudering van Leviticus heel verrassend, en opbouwend voor ons zal zijn. Want het vraagt ons te overdenken wat de HEER belangrijk vindt om Hem te ontmoeten en Hem wel of niet te volgen in de dagelijkse praktijk van ons leven.