Onderwerp 2016-2017

Het einde van de tijden 

Aan de hand van het Boek Daniël

Naar programma en presentaties 2016-2017

Heel vertrouwd: een Bijbelstudie over het boek Daniel:
over de toekomst, over het eind der tijden?

Waarom kiezen we deze keer voor de laatste van de vier “grote profeten”? Wel, om de volgende redenen:

 • Omdat we, als we dit boek bestuderen
  leren dat het de HEERE God is Die uiteindelijk de hele geschiedenis leidt.
 • leren dat we God trouw kunnen blijven in elke levenssituatie.
 • zien dat God getrouw zorgt voor iedereen die in Hem gelooft, ook als dat hen heel veel / alles kost.
 • begrijpen hoe te handelen/leven in moeilijke omstandigheden in een vijandelijke omgeving.
 • bemoedigd worden in situaties met verdrukking.
 • ontdekken dat God hoogmoed haat en hoogmoedigen ten val brengt.
 • begrijpen dat de HEERE God macht geeft aan wie Hij wil.
 • beseffen dat God alle eer toekomt omdat Hij heerst over de hele wereld.
 • dat de toekomst van Israel en die van de hele wereld in Zijn hand rust.
 • begrijpen dat Hij uiteindelijk Zijn koninkrijk zal oprichten, onder heerschappij van Zijn Koning: De Zoon des
  Mensen

Daarom is de aandacht voor dit boek zo heel belangrijk, want:
We komen steeds meer te weten over de Zoon van God, die de Zoon des Mensen is en over Zijn komst voor Israël en de volken.

Opzet studie
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Profetische lijnen in combinatie met de geschiedenis.
 • Het karakter van de laatste koning.
 • Gelovigen in tijden van verdrukking.
 • De structuur van het boek Daniël.

Het voorbereidend comité heeft gezocht naar een goede indeling van de bespreking en heeft zich daarbij de
volgende beperkingen opgelegd:
In het eerste deel van de ochtend is er een inleiding van circa twintig minuten. Het tweede deel van de ochtend bestaat uit een vrije bespreking.

Kernwoorden en begrippen uit Daniël

 1. Ik prijs, roem en verheerlijk de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden
  gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. (4:37)
 2. Er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart. (2:28,29,47)
 3. Hij is de levende God … Hij verlost en redt, Hij doet tekenen in de hemel en op de aarde… er is geen
  andere god die zo redden kan. (6:28; 3:29)
 4. Laat hem daar het visioen begrijpen. (8:16; 9:23; 10:1)

Wie is Daniël?

De auteur van het boek Daniël is uit het koninklijk geslacht, een nakomeling van koning David. Koning Nebukadnezar brengt hem naar Babel, waar Daniël de rest van zijn leven blijft wonen. Daniël dient allerlei Babylonische en Perzische koningen als raadgever. Hij beheerst verschillende talen als het Hebreeuws en het Aramees, de twee talen waarin het boek is geschreven.

Hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand.
Zijn koninkrijk gaat niet te gronde en Zijn heerschappij duurt tot het einde.
Hij verlost en redt, Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde.
(Daniël 6:27,28)