woensdag

Dagindeling woensdag:

woensdag dagindeling
zang en gebed 9:00
korte overzicht voorgaande (visueel door Ruben van der Plas) 9:30
lied 9:50
inleiding 9:55
koffiepauze 10:25
zang en gebed 10:45
bespreking 11:00
middagpauze 12:15
zang en gebed 14:15
zendingswerk 14:30
kort overzicht huidige 14:45
inleiding 14:50
aanvang bespreking 15:20
middagpauze 15:30
bespreking 16:00
avondpauze 17:15
avondprogramma 19:30