vrijdag

Dagindeling vrijdag:

vrijdag dagindeling
zang en gebed 9:00
kort overzicht huidige 9:30
inleiding 9:35
aanvang bespreking 10:05
koffiepauze 10:15
zang en gebed 10:45
bespreking 11:00
middagpauze 12:15
zang en gebed 14:15
kort overzicht huidige 14:30
vervolg bespreking 14:35
middagpauze 15:30
samenvatting 16:00
zang en gebed 16:30
broodmaaltijd 17:15 
einde conferentie 18:00