Kosten

De prijs van eten, drinken en verdere voorzieningen is € 22,– per persoon per dag. U/Je kunt dit van tevoren overmaken naar de ING, rekeningnummer NL43INGB0003062409, t.n.v. “Beheerder Najaarsconferentie” te Leeuwarden.

Bijdragen kunnen ook (contant) tijdens de conferentie worden gedaan in de zgn. “bijdragenkist”.

Is de prijs voor u/jou te hoog: betaal wat u/je kunt! Jongeren tot 20 jaar hoeven geen bijdrage in de kosten te betalen.