donderdag

Dagindeling donderdag:

donderdag dagindeling
zang en gebed 9:00
kort overzicht huidige 9:30
inleiding 9:35
aanvang bespreking 10:05
koffiepauze 10:15
zang en gebed 10:45
bespreking 11:00
middagpauze 12:15
zang en gebed 14:15
zendingswerk 14:30
kort overzicht huidige 14.45
inleiding 14:50
aanvang bespreking 15:20
middagpauze 15:30
bespreking 16:00
avondpauze 17:15
avondprogramma 19:30