Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Bijbelstudieconferentie Voorburg.

Graag nodigen we u/jou uit voor de Bijbelstudieconferentie Voorburg 2018. De conferentie is op woensdag 24 t/m vrijdag 26 oktober weer in het Corbulo college in Voorburg, natuurlijk als de Heer niet in de tussentijd gekomen is.
In 2018 willen we de laatste hoofdstukken (vanaf hoofdstuk 19:6) behandelen van het boek de Openbaring. Thema: ‘De laatste fase voor de eeuwigheid’ (Op 19:6- 22:21).

Op de laatste middag geven we speciaal aandacht aan Christus regering in het Vrederijk. De conferentie is ook bijzonder omdat dit het laatste jaar is, dat de conferentie op deze wijze georganiseerd wordt. In de afsluiting willen Hem eren voor de gave van Zijn Woord.

Met deze conferentie willen we elkaar helpen om Gods Woord beter te begrijpen en zo de gelegenheid bieden om diverse gedachten (aan elkaar en vooral) aan de Bijbel te toetsen.

Wanneer u het een en ander nog eens wilt bestuderen of nalezen van voorgaande jaren dan kunt u de gebruikte presentaties van de inleidingen downloaden. Zie aan de linkerkant in het menu. Er zijn ook foto’s en filmpjes gemaakt. Ook kunt u geluidopnames bestellen bij Gideon van Daalen.