Hartelijk welkom!

Hartelijk welkom op de website van de Bijbelstudieconferentie Voorburg.

Met deze conferentie willen we elkaar helpen om Gods Woord beter te begrijpen en zo de gelegenheid bieden om diverse gedachten (aan elkaar en vooral) aan de Bijbel te toetsen.

De conferentie 2017 is alweer achter de rug! De Bijbelstudieconferentie Voorburg 2018 staat (DV) gepland voor 24 – 26 oktober 2018. Wij hopen dan de laatste hoofdstukken te bespreken van het Bijbelboek ‘De Openbaring van Jezus Christus’ vanaf hoofdstuk 19:6 tot het eind, hoofdstuk 22:21.

Wanneer u het een en ander nog eens wilt bestuderen of nalezen dan kunt u de gebruikte presentaties van de inleidingen downloaden. Zie aan de linkerkant in het menu. Ook kunt u weer geluidopnames bestellen bij Gideon van Daalen.