Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Bijbelstudieconferentie Voorburg.

Graag nodigen we u/jou uit voor de Bijbelstudieconferentie Voorburg 2017. De conferentie is op woensdag 18 t/m vrijdag 20 oktober weer in het Corbulo college in Voorburg, natuurlijk als de Heer niet in de tussentijd gekomen is.
In 2017 willen we de hoofdstukken 14:6 t/m hoofdstuk 19:5 behandelen van het boek de Openbaring. Een gedeelte dat gaat over Gods oordelen over deze wereld. Thema: ‘Gods oordelen over de wereld’

Met deze conferentie willen we elkaar helpen om Gods Woord beter te begrijpen en zo de gelegenheid bieden om diverse gedachten (aan elkaar en vooral) aan de Bijbel te toetsen.

Om een indruk te krijgen hoe het er tijdens de conferentie aan toe gaat is onderstaand filmpje gemaakt. Dit zijn opnamen van de conferentie 2016:

Wanneer u het een en ander nog eens wilt bestuderen of nalezen van voorgaande jaren dan kunt u de gebruikte presentaties van de inleidingen downloaden. Zie aan de linkerkant in het menu. Er zijn ook foto’s en filmpjes gemaakt. Ook kunt u geluidopnames bestellen bij Gideon van Daalen.